Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere Cluj Napoca - Laborator Incercari Cluj

MINESA - Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere Cluj Napoca

SC MINESA - Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA Cluj Napoca fiinteaza ca unitate de C-D-P din anul 1974 cand pe scheletul unui compartiment (centru) de cercetare-proiectare din structura fostei Centrale a Minelor de Fier si Nemetalifere Cluj, s-a infiintat „Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere pentru Substante Nemetalifere Cluj-Napoca” ca unitate cu personalitate juridica apartinand Centralei Sarii si Nemetaliferelor Bucuresti. Sub aceasta denumire a functionat pana in anul 1990, luna decembrie, cand, ca urmare a reorganizarilor din minerit, a intrat tot ca persoana juridica, in structura Regiei Autonome a Nemetaliferelor Cluj transformata în 1992 în SC COMINEX-NEMETALIFERE SA Cluj. Prin HGR 247/1993 SC COMINEX-NEMETALIFERE SA a fost divizata, prin divizare luand nastere SC Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA Cluj-Napoca, forma existenta si la aceasta data. 
 
In 1999 are loc privatizarea societatii prin programul actiunilor salariatilor, achizitionand actiuni de catre Asociatia MINESA pe baza contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.66/04.02.1999, cand are loc si schimbarea denumirii societatii in SC MINESA – Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA.

Detalii >

 

Atestari Minesa Cluj - Laborator Incercari Fizico-Chimice Cluj Atestari si acreditari

  • Ministerul Mediului si Padurilor - Certificat de inregistrare inscris in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului pozitia nr. 22/17.11.2009 pentru: RM, RIM, BM, RA;
  • Ministerul Mediului si Padurilor - Certificat de atestare nr.108/ 29.11.2012 pentru: elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire  a apelor;
  • M.S. pentru determinari noxe, microclimat, invetigatii medicale;
  • M.L.P.T.L. cadastru, geodezie;
  • A.N.R.M. Lucrari de cercetare - dezvoltare si exploatare a substantelor minerale nemetalifere;
  • RENAR - Certificat de acreditare nr. LI 792/18.09.2013 - SR EN ISO / CEI 17025: 2005 - Laborator de incercari fizico-chimice si fizico-mecanice;
  • Certificare pe sistemul managment al calitatii - conform  ISO 9001/2008;
  • Certificare pe sistem de management de mediu - conform ISO 14001/2004 .
         Proiectare Procesare Sare - Analize Soluri si Minereuri Cluj