Cercetare-Proiectare Procesare Minereuri si Sare - Proiectari Constructii Industriale si Civile Cluj

 • Lucrari de cercetare-dezvoltare si proiectare pentru tehnologii de procesare a minereurilor si a sarii;
   
 • Cercetari pentru tehnologii de procesare fizica si chimica a substantelor nemetalifere si a sarii
   
 • Studii privind perfectionarea tehnologiilor aplicate in prezent si extinderea domeniilor de utilizare a produselor obtinute;
   
 • Statie pilot  Cluj de cercetare-productie preparate pe baza de sare si alte nemetalifere;
   
 • Cercetari pentru imbunatatirea calitatii produselor miniere;
   
 • Cercetari pentru realizarea de noi produse pe baza de sare;
   
 • Cercetari pentru valorificarea produselor secundare rezultate din tehnologii de preparare;
   
 • Explorarea si exploatarea zacamintelor de sare si substante nemetalifere:
  • cercetarea conditiilor de teren prin lucrari de foraje;
  • determinarea rezistentei si portantei in situ, masuratori de presiune si tensiuni in subteran;
  • cercetari pe modele matematice privind comportarea masivelor miniere, capacitatea portanta a pilierilor si planseelor precum si a elementelor de sustinere;
  • determinarea influentei lucrarilor miniere subterane asupra suprafetei;
  • studii, proiecte si cercetari privind tehnologiile de exploatare a zacamintelor de substante minerale utile;
  • lucrari de cercetare-dezvoltare pentru aparatura, utilaje, mecanizari şi automatizări tehnologice;   
 • Studii si cercetari privind mecanica rocilor, geotehnie şi sisteme noi de susţinere;
   
 • Foraje şi studii geotehnice şi hidrogeologice precum si studii de stabilitate a terenurilor;
   
 • Proiecte de tehnologii miniere, de procesare de instalatii de constructii industriale si civile:
  • inginerie tehnologica si proiectare pentru obiective miniere si procesare a substantelor nemetalifere si a sarii;
  • inginerie tehnlogica si proiectare pentru constructii miniere speciale;
  • proiectari de instalatii electromagnetice si termice, alimentari cu apa si energie, bilanturi termo-energetice pentru obiective industriale si civile;
  • proiecte pentru retele de canalizare in marile orase;
  • instalatii de desprafuire tehnologica si sanitara;
  • proiectari de constructii industriale si civile pentru obiective miniere;
  • proiectari de drumuri, poduri, cai ferate industriale;
  • documentatii geologice si asistenta in activitate geologica;
  • studii: de amplasament, de prefezabilitate, de fezabilitate si de transport in orice domeniu