Departament de Mediu si Ingineria Mediului - Gestionare Deseuri Urbane si Industriale Cluj

  • studii si proiecte pentru gestionarea deseurilor urbane, industriale (periculoase si nepericuloase);
  • studii si proiecte privind protectia mediului (industrial, urban, natural);
  • documentatii pentru obtinerea avizelor si a acordurilor sau a autorizatiilor (mediu, ape, sănătate etc.);
  • studii de risc (natural si antropic);
  • studii de monitorizare si dispersie poluanti;
  • determinari ale concentratiilor de noxe gazoase si de pulberi din probe de aer şi determinarea nivelului de zgomot din zona mediului de munca ( microclimat industrial ) si din mediul ambiant (emisii si imisii);
  • studii de dispersie a noxelor generate de diverse activitati/ surse poluante, asupra factorilor de mediu (aer, soluri, etc).
     

Aparatura din dotare utilizată in studiile de dispersie, monitorizare si control: