Despre MINESA

SC MINESA – Institutul de Cercetari si Proiectari Miniere SA CLUJ- NAPOCA, este un institut care ofera lucrări si servicii de cercetare si proiectare in știinţe fizice si naturale.

Servicii de Cercetare si Proiectare Miniera - Laborator de Incercari Cluj

MINESA – ICPM CLUJ- NAPOCA in plan zonal, national sau international constituie unul dintre pilonii de baza ai cercetarii si proiectarii miniere si nu numai din Romania si desfasoara activitati specifice structurii de baza si respectiv unor structuri conexe, cum ar fi:

 • Cercetarea si proiectarea unor tehnologii de procesare a sarii si a altor minereuri;
 • Cercetarea si elaborarea unor studii privind mecanica rocilor si de geotehnie;
 • Cercetare-dezvoltare in domeniul mecanizarii si automatizarii tehnologice pentru aparatura si utilaje specifice;
 • Proiectare in domeniul industrial, drumuri, poduri si hidroedilitar;
 • Proiectare in domeniul inchiderilor de mine si cariere;
 • Elaborarea unor studii si proiecte pentru gestionarea deseurilor urbane si/sau industriale (periculoase si nepericuloase);
 • Elaborarea unor studii si proiecte privind protectia mediului industrial, urban si natural;
 • Elaborarea unor documentatii tehnice necesare pentru obtinerea unor avize, acorduri, autorizatii pentru mediu, ape, sanatate, etc.
 • Elaborarea unor studii de evaluare a unor riscuri naturale si antropice;
 • Efectuarea unor lucrari de forare cu elaborarea unor studii geotehnice si hidrogeologice precum si a unor studii de stabilitate pentru terenuri ;
 • Efectuarea de analize si incercari fizico – chimice si fizico-mecanice pentru roci, materiale de constructii, soluri, ape aer, pentru produse pe baza de sare si alte nemetalifere;
 • Determinari ale concentratiilor de noxe gazoase si de pulberi din probe de aer si determinarea nivelului de zgomot din zona mediului de munca ( microclimat industrial ) si din mediul ambiant ( emisii si imisii).
 • Studii de dispersie a noxelor generate de diverse activitati/ surse poluante, asupra factorilor de mediu (aer, soluri etc).

Puncte forte Minesa

 • Operativitate si profesionalism in elaborarea lucrarilor;
 • Integritate profesionala;
 • Comunicare eficienta si dinamism;
 • Abordare integrata a proiectelor de mediu si a altor proiecte industriale si de infrastructura.